ลงทะเบียนเพื่อรับการประกันสินค้า

Warranty Registration

ที่นอน Gennery ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เพื่อรับการบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า

Precaution and Suggestion for use/ ข้อควรระวังและข้อแนะนำในการใช้งาน

 • สำหรับที่นอน Gennery สามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายเข้าที่แคบ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการพับ ซึ่งติดอยู่ ณ บริเวณด้านข้างที่นอนอย่างเคร่งครัด
 • การเครลื่อนย้ายที่นอนควรยกที่นอนในแนวนอนหรือแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและลดการเกิดความเสียหาย
 • ควรแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออกจากที่นอนก่อนใช้งาน เพื่อช่วยในการระบายและถ่ายเทอากาศได้ดียิ่งขึ้น
 • สำหรับที่นอนลักษณะการใช้งาน 2 ด้าน ควรพลิกกลับที่นอนตามระยะเวลาที่แนะนำ เพราะการพลิกกลับที่นอนอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา จะช่วยให้ที่นอนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
 • เพื่อป้องกันไม่ให้ที่นอนเกิดกลิ่นอันไม่ควรหรือกลิ่นอับ ควรถอดผ้าปูที่นอนหรือผ้ารองกันเปื้อนทุกๆสัปดาห์ แล้วผึ่งที่นอนไว้ระหว่างวันสักพักเพื่อให้ที่นอนได้รับการระบายและถ่ายเทอากาศ
 • ทำความสะอาดที่นอนอย่างสม่ำเสมอและสำหรับที่นอนเด็กควรใช้ผ้ารองกันเปื้อนปูทับด้านบนอีกชั้น
 • ตรวจดูล้อและขาตั้งของฐานรอง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเมื่อจัดวางที่นอนเข้าที่แล้วจึงค่อยทำการล็อคล้อ
 • ควรใช้ฐานรองที่นอนที่เหมาะสมกับขนาดของที่นอนตามที่แนะนำไว้ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น

Warranty Condition/ เงื่อนไขการรับประกัน

 1. The warranty will be valid for defected mattress and foundation which are in good sannitary condition and within the limited warranty time require after purchace.
 2. The warranty will be extened for mattress or foundation that are required or being replaced, convered fabric of the mattress is not in warranty condition.
 3.  The waranty is not in cluded, when in the following cases:
  – The warranty card is lost or amended.
  – Damage caused by misuse of carelessly use.
  – Damage caused by accident, natural disaster or unavoidable causes.
 4. Please show the warranty card when you want your mattress to be serviced.
 1. การรับประกันสินค้าจะมีผลก็ต่อเมื่อการชำรุดเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติและอยู่ในช่วงเวลารับประกันหลังจากซื้อ
 2. บริษัทจะไม่ขยายเวลารับประกัน ในกรณีเปลี่ยนสินค้าหรือซ่อมและผ้าหุ้มสินค้าไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขรับประกันสินค้า
 3. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายดังต่อไปนี้
  – บัตรรับประกันสูญหายหรือมีการแก้ไขใบรับประกัน
  – ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือประมาท หรือมีเจตนาทำให้เสียหาย
  – ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
 4. โปรดแสดงบัตรรับประกันสินค้าทุกครั้งที่มารับบริการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับการรับประกันสินค้า สามารถทำได้ 2 รูปแบบ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความสะดวกของลูกค้าได้ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าลงในใบรับประกันสินค้า แล้วถ่ายรูปส่งเข้าทางอินบ็อกเลือกได้ 1หรือ2 ช่องทาง จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับข้อมูลการรับประกันสินค้า
– Line Official @gennery
– Facebook Page @gennerythailand

2. กดปุ่มเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าใน Google form แล้วกดส่งข้อมูล

Shopping Cart